• Obiady - wrzesień

      U w a g a !

      Cena obiadów za wrzesień 2021r.:

      - dla uczniów - 70,00 zł

      Termin płatności do: 20.09.2020 r.

      Gmina Recz Szkoła Podstawowa im. St. Czarnieckiego

      ul. Ratuszowa 29

      73-210 Recz

      Nr konta 90 8359 0005 0041 4940 2002 0001

     • ZEBRANIA WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI

      ZEBRANIA WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI

      Szanowni Państwo, Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej w Reczu

      Serdecznie zapraszam Państwa na pierwsze w tym roku szkolnym spotkania z wychowawcami.

      Odbędą się one w dniu 16 września 2021 r. (czwartek) wg poniższego harmonogramu, uwzględniającego obostrzenia sanitarne i wytyczne MEiN, MZ i GIS :

     • Pomoc dzieciom i młodzieży

      W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022 uruchomiona została pomoc dzieciom i młodzieży przeżywającym kłopoty i trudności, spowodowane m.in. skutkami izolacji rówieśniczej podczas epidemii COVID-19.

      Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

     • ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE

      Zasady korzystania ze wsparcia oraz zasady realizacji zajęć określają przepisy § 10f-10n rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - dalej r.s.r.c.o., wprowadzone z dniem 29.05.2021 r. rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28.05.2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Przepisy te zostały częściowo znowelizowane przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 20.07.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w z

  • Biuletyn informacji publicznej
  • Szkolny facebook

  • Godziny dzwonków

   Niedziela 19.09.2021
  • Logowanie