• "RUCH I ZDROWE JEDZENIE TO DOBRE MYŚLENIE!"
    Program "Szkoły Promującej Zdrowie" na lata 2014/2015 - 2016/2017 Szkoły Podstawowej im. S. Czarnieckiego w Reczu

    Edukacja zdrowotna stanowi ważny element nauczania i wychowania uczniów naszej szkoły. Program „Ruch i zdrowe jedzenie to dobre myślenie” powstał w oparciu o cel główny „Szkoły Promującej Zdrowie”: promocja zdrowia, kształtowanie zachowań i warunków sprzyjających jego poprawie i ochronie. Program będzie realizowany we współpracy nauczycieli, rodziców, uczniów oraz osób i instytucji wspomagających naszą szkołę. Uczestnikami programu są uczniowie Szkoły Podstawowej w Reczu, klasy I-IV, nauczyciele i rodzice.

     

    Głównym celem programu jest promocja zdrowia, kształtowanie zachowań i warunków sprzyjających jego poprawie i ochronie. Walka z nadwagą wśród uczniów i całego środowiska szkolnego poprzez:

    - promocję zdrowego stylu życia

    - podejmowanie działań na rzecz zdrowia >- stworzenie w szkole warunków sprzyjających nauce, pracy, sportowi i zabawie

    - popularyzowanie wiedzy o zdrowiu, bezpieczeństwie i sporcie

    - trosce o środowisko naturalne, szerzenie wiedzy ekologicznej

    - umożliwianie uczniom rozwoju ich potencjału psychicznego, fizycznego i intelektualnego

    - pedagogizację rodziców w zakresie rozwijania właściwych nawyków żywieniowych.