• Współpracy z Filharmonią im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie ciąg dalszy.

     • Współpracy z Filharmonią im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie ciąg dalszy, czyli jak słuchać muzyki przez układ kostny człowieka.

      W środę 20 października 2021 r. mieliśmy przyjemność gościć w progach naszej szkoły przedstawicieli Filharmonii w Szczecinie.

      Nasz Klub Melomana Osłuchanego został obdarowany specjalnymi poduszkami do zajęć w strefie harmonii. Uczniowie - członkowie Klubu i Strefy harmonii - będą mieli możliwość słuchania dobrej muzyki w bardzo przyjemnych i komfortowych warunkach.

      Przypominamy, że W ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Słyszę Dobre Dźwięki w województwie zachodniopomorskim powstały już trzy Strefy Harmonii - w Szkołach Podstawowych w Reczu (wygrana w I edycji), Bezrzeczu i Świdwinie, stając się jednocześnie partnerami kampanii.

      Filharmonia w Szczecinie jako inicjator pomaga w wyposażeniu stref, a także dzięki współpracy z Mikołajem Jaroszem z firmy Ecophon wspiera merytorycznie w powstaniu miejsc ciszy. Ponieważ przez trzy edycje konkursu w szkołach powstało już trochę Stref Harmonii, w tym roku konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach - dla szkół, które chcą zbudować strefy od podstaw oraz dla tych, które już strefy mają i chcą je ulepszyć. 

      Z pewnością włączymy się w to przedsięwzięcie.

      Szczegóły na stronie: uslysz.filharmonia.szczecin.pl. 

      Przypominamy też, że pod adresem Strefa harmonii - poradnik - YouTube Filharmonia w Szczecinie opublikowała poradnik jak założyć Szkolną Strefę Harmonii - porad udzielają uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Reczu.

    • X Papieski Festiwal Piosenki Chrześcijańskiej
     • X Papieski Festiwal Piosenki Chrześcijańskiej

     • 20 października w Drawieńskim Ośrodku Kultury odbył się jubileuszowy X Papieski Festiwal Piosenki Chrześcijańskiej.

      Nasze wokalistki godnie reprezentowały naszą szkołę. Anastazja Owsicka z kl. IV b zajęła I miejsce, Zosia Romańska z kl. IIIa – II miejsce, a Ania Cierpiał z kl. III a- III miejsce.

      Gratulujemy dziewczynkom i życzymy dalszych sukcesów!!!

       

       

     • Etap praktyczny egzaminu na kartę rowerową dla uczniów klas V i VI

     • We wtorek 19 października w Szkole Podstawowej w Reczu odbył się etap praktyczny egzaminu na kartę rowerową dla uczniów klas V i VI. Uczestnicy, którzy zaliczyli część teoretyczną przy udziale przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie: Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Choszcznie kom. Roberta Nerynga oraz oficera prasowego KPP w Choszcznie st. sierż Magdaleny Keplin wykazali się nie lada umiejętnościami i sprawnie przejechali przygotowany tor rowerowy.Wszystkim uczestnikom, którzy zdali egzamin na kartę rowerową serdecznie gratulujemy. Jesteście teraz pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego.

      Dziękujemy za pomoc i merytoryczne wsparcie Komendzie Powiatowej Policji w Choszcznie, koordynatorowi całości przedsięwzięcia Panu Dariuszowi Kowalewskiemu, a za przygotowanie toru również Panu Adamowi Jakubowskiemu.

      Fotorelacja: Justyna Sawka

    • Dzień Edukacji Narodowej
     • Dzień Edukacji Narodowej

     • Dzień Edukacji Narodowej

      Szanowni Nauczyciele, Rodzice, Drodzy Uczniowie i Absolwenci

      W dniu 14 października 2021 r. przypada Dzień Edukacji Narodowej. Jest to święto całej społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu - obecnych i byłych Nauczycieli, obecnych i byłych Pracowników Niepedagogicznych, Uczniów oraz naszych Absolwentów. Jest to również Święto wszystkich Rodziców, angażujących się w życie Naszej szkoły.

      Wszystkim - z okazji tego dnia - życzymy wszystkiego co najlepsze, tylko pozytywnych chwil, wiele uśmiechu, radości z wykonywanej pracy oraz samych sukcesów.

      Chcemy jednocześnie przypomnieć, że zgodnie z organizacją pracy szkoły w dniu 14 października br. przypada - jak co roku - dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

      Dzień wcześniej - 13 października 2021 r. o godz. 8.45 w hali sportowej zostaną w obecności Burmistrza Recza wręczone gratulacje dla tych uczniów, którzy otrzymają stypendium Burmistrza Recza za wybitne wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia za rok szkolny 2020/2021. Na uroczystość zapraszamy do hali sportowej. Stypendyści zostaną poinformowani indywidualnie.

      Dyrektor Szkoły Podstawowej w Reczu - Maciej Gryczewski

      Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Reczu - Barbara Tomicz

     • Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

     • UWAGA - ZMIANA OŚWIADCZEŃ 


      Zmieniło się oświadczenie dla rodzica i pełnoletniego ucznia oraz zgoda na przetwarzanie danych – dodano znaki unijne. 

      Proszę pobierać nowe oświadczenia.      Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - dodatkowe wyjaśnienia

      W związku ze zmianą w dniu 14.10.2021 r. dokumentacji konkursowej projektu  „Granty PPGR" informuję, że zakupiony przez gminę sprzęt komputerowy zostanie przekazany na własność dzieciom z niego korzystającym i nie będzie podlegał zwrotowi.

      Dzieckiem uprawnionym do otrzymania wsparcia w ramach grantu jest dziecko zamieszkujące miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej.

      Natomiast członek rodziny (krewni w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawnym)), musiał  pracować niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwać w miejscowości objętej PPGR, ale nie musi to być ta sama Gmina, w której mieszka dziecko.

      Oświadczenia należy składać w gminie, w której uczeń mieszka.

      Zmieniły się także oświadczenia. Nowe druki do pobrania na dole strony.      4 października 2021 r. ogłoszono nabór na dofinansowanie zakupu komputerów do nauki zdalnej dla gmin tzw. popegeerowskich - zapraszamy do skorzystania z dofinansowania.

      Komputery zostaną zakupione przez Gminę Recz w ilości uzależnionej od liczby oświadczeń, które złożą rodzice dzieci z rodzin byłych pracowników PGR (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie).

      Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej proszeni są o składanie oświadczeń w sekretariacie szkoły w terminie do 22 października 2021 r.

      Rodzice uczniów uczęszczający do szkół średnich i uczniowie szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność proszeni są o składanie oświadczeń w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Reczu w terminie do 22 października 2021 r.

      Do oświadczeń należy dołączyć:

      1. zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

      2. numer telefonu osoby składającej oświadczenie (proszę dopisać na oświadczeniu);

      3. kserokopię dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej.


      Oświadczenia wraz z zgodą na przetwarzanie danych osobowych dostępne są w załącznikach do niniejszej informacji, a także w sekretariacie szkoły oraz Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Reczu.

      Sprzęt komputerowy będzie własnością Gminy Recz i zostanie przekazywany rodzicom na podstawie umowy użyczenia, na okres nauki szkolnej w szkole wskazanej w oświadczeniu.

      Zapraszamy do składania oświadczeń!      Pliki do pobrania:

      1. Oświadczenie dla rodzica

      2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość

      3. Zgoda na przetwarzanie danych


     • Obiady - październik

     • U w a g a !

      Cena obiadów za październik 2021r.:

      - dla uczniów - 100,00 zł

      Termin płatności do: 15.10.2021 r.

       

      Gmina Recz Szkoła Podstawowa im. St. Czarnieckiego

      ul. Ratuszowa 29

      73-210 Recz

      Nr konta 90 8359 0005 0041 4940 2002 0001

     • GOSPODARZ SZKOŁY

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu, w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim, ogłasza konkurs pn. „Gospodarz szkoły”. Ideą konkursu jest to, że każda klasa opiekuje się szkołą przez określony czas. Konkurs jest przeznaczony dla klas od I do VIII Szkoły Podstawowej w Reczu.      REGULAMIN:


      Konkurs trwa od 18.10.2021 do 13.05.2022 r. W konkursie udział biorą klasy: I – VIII.
      Każda klasa opiekuje się szkołą przez okres 1 tygodnia. Komisja konkursowa (w obecności gospodarzy klas) dokonuje losowego przydziału terminu opieki nad szkołą poszczególnym klasom i podaje go do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń i na facebooku, a także na stronie internetowej szkoły. Nie można zamieniać się przydzielonymi terminami. W wyznaczonym czasie klasy podejmują co najmniej 3 zadania spośród niżej wymienionych:

      1. Przygotowują charakterystykę klasy w dowolnej formie: plakat, prezentacja, ubiór, scenka, itp. i prezentują ją społeczności szkolnej (plakat, prezentacja, facebook, strona internetowa).

      2. Włączają się w organizację imprezy lub wydarzenia wynikającego z kalendarza szkoły (np. apel, konkurs, wystawa, uroczystość, wydarzenie).

      3. W ciekawy sposób prezentują kalendarz świąt nietypowych (dostępny w Internecie).

      4. Organizują konkurs szkolny w dowolnej formie. Konkurs zorganizowany przez klasę może zostać rozstrzygnięty najpóźniej do 1 tygodnia po okresie opiekowania się szkołą.

      5. Wykonują zadanie o charakterze wolontariackim (w porozumieniu ze Szkolny Kołem Wolontariatu).

      6. Podejmują działanie we współpracy z samorządem uczniowskim.

      Zrealizowanie więcej niż 3 zadań jest dodatkowo punktowane.

      Klasa zamieszcza na bieżąco na stronie internetowej szkoły i na szkolnym facebooku za pośrednictwem administratora informacje o realizowanych przedsięwzięciach (np. post, zdjęcia, relacja, film, plakat, prezentacja, itp.), natomiast całościowe sprawozdanie w formie opisowej najpóźniej do 1 tygodnia po zakończeniu okresu opiekowania się szkołą. Działania klasy nadzoruje wychowawca i gospodarz klasy.

      Każde zadanie jest oceniane i punktowane przez komisję konkursową, w skład której wchodzą:
      1. Maciej Gryczewskidyrektor szkoły, przewodniczący komisji.

      2. Barbara Tomicz – wicedyrektor szkoły.

      3. Bogumiła Pieciukiewicz – kierownik świetlicy

      4. Zofia Papierska - Przewodnicząca SU Szkoły Podstawowej.

      5. Adrianna Hryniewicz – zastępca Przewodniczącej SU.

      Kryterium oceniania: ilość zrealizowanych zadań, oryginalność, estetyka, pomysłowość, zaangażowanie, terminowość, dobra organizacja pracy, rozpowszechnianie informacji, nagłośnienie przygotowanych przedsięwzięć, sprawozdanie ze zrealizowanych zadań. Liczba punktów za poszczególne kryteria mieści się w przedziale: 1-5 punktów. Klasa, która uzyska najwięcej punktów otrzyma nagrodę ufundowaną przez dyrektora szkoły w postaci dofinansowania do jednodniowej wycieczki. Nagroda w formie vouchera zostanie wręczona w dniu 01.06.2022 r. - Dzień Dziecka.

      Dyrektor zastrzega sobie możliwość ufundowania dodatkowych nagród.

      Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu rozstrzyga komisja konkursowa. W sytuacjach spornych ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

      Harmonogram konkursu:

      18.10.2021 – 22.10.2021 – klasa 6A

      25.10.2021 – 29.20.2021 – klasa 8B

      15.11.2021 – 19.11.2021 – klasa 1B

      22.11.2021 – 26.11.2021 – klasa 2A

      29.11.2021 – 03.12.2021 – klasa 7B

      06.12.2021 – 10.12.2021 – klasa 5B

      13.12.2021 – 17.12.2021 – klasa 5A

      10.01.2022 – 14.01.2022 – klasa 4C

      17.01.2022 – 21.01.2022 – klasa 7A

      24.01.2022 – 28.01.2022 – klasa 4A

      14.02.2022 – 18.02.2022 – klasa 4B

      21.02.2022 – 25.02.2022 – klasa 8A

      28.02.2022 – 04.03.2022 – klasa 3B

      07.03.2022 – 11.03.2022 – klasa 7C

      14.03.2022 – 18.03.2022 – klasa 6B

      21.03.2022 – 25.03.2022 – klasa 3A

      28.03.2022 – 01.04.2022 – klasa 2B

      25.04.2022 – 29.04.2022 – klasa 1A

      08.05.2022 – 13.05.2022 – klasa 8C

     • "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"

     • W ramach projektu "Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" realizowanego w Szkole Podstawowej w Reczu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego jednym z elementów projektu była działalność Klubu Przyjaciół Unii Europejskiej.

      Załączamy prezentacje multimedialne o wybranych krajach UE, które zostały przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Reczu - członków Klubu Przyjaciół Unii Europejskiej.

      Już w tym tygodniu przedstawimy raport wstępny z realizacji projektu. Informacje o realizacji projektu dostępne są również na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Reczu

     • Obiady - wrzesień

     • U w a g a !

      Cena obiadów za wrzesień 2021r.:

      - dla uczniów - 70,00 zł

      Termin płatności do: 20.09.2020 r.

       

      Gmina Recz Szkoła Podstawowa im. St. Czarnieckiego

      ul. Ratuszowa 29

      73-210 Recz

      Nr konta 90 8359 0005 0041 4940 2002 0001

     • ZEBRANIA WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI

     • ZEBRANIA WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI

       

      Szanowni Państwo, Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej w Reczu

       

      Serdecznie zapraszam Państwa na pierwsze w tym roku szkolnym spotkania z wychowawcami.

      Odbędą się one w dniu 16 września 2021 r. (czwartek) wg poniższego harmonogramu, uwzględniającego obostrzenia sanitarne i wytyczne MEiN, MZ i GIS :

       

      Godziny rozpoczęcia zebrań:

      Klasy I – godz. 15.30 (wejście od Czerwonej szkoły)

      Klasy II – godz. 15.45 (wejście od Czerwonej szkoły)

      Klasy III – godz. 16.00 (klasa IIIA - wejście od Czerwonej szkoły, klasa IIIB – wejście główne)

      Klasy IV – godz. 15.30 (wejście główne)

      Klasy V – godz. 15.45 (wejście główne)

      Klasy VI – godz. 16.00 (wejście główne)

      Klasy VII – godz. 16.15 (wejście główne)

      Klasy VIII – godz. 16.30 (wejście główne)

       

      Przypominam, że podczas spotkań należy zastosować się do ogólnych zasad sanitarnych. Przypominam również, że zakrywanie nosa i ust oraz dezynfekowanie rąk na terenie szkoły jest obowiązkowe.

       

      Spotkania z wychowawcami odbędą się w następujących salach lekcyjnych:

      Klasa I A – wychowawca p. Małgorzata Piwowar – sala nr 68

      Klasa I B – wychowawca p. Dagmara Mikuła – sala nr 67

      Klasa II A – wychowawca p. Danuta Cybulska-Czerniak – sala nr 65

      Klasa II B – wychowawca p. Renata Polarczyk – sala nr 60

      Klasa III A – wychowawca p. Ewa Kociuba – sala nr 61

      Klasa III B – wychowawca p. Joanna Bykowska – sala nr 14 (WYJĄTKOWO)

      Klasa IV A – wychowawca p. Małgorzata Sawczuk – sala nr 1

      Klasa IV B – wychowawca p. Izabela Zwolak-Cierpiał – sala nr 30A

      Klasa IV C – wychowawca p. Grzegorz Jurkiewicz – sala nr 29

      Klasa V A – wychowawca p. Aneta Kowal – sala nr 36

      Klasa V B – wychowawca p. Agata Michalska – sala nr 37

      Klasa VI A – wychowawca p. Barbara Pokorska – sala nr 28

      Klasa VI B – wychowawca p. Katarzyna Hejza-Konieczna – sala nr 41

      Klasa VII A – wychowawca p. Jolanta Cymerman – sala nr 42

      Klasa VII B – wychowawca p. Joanna Bednarczyk – sala nr 22

      Klasa VII C – wychowawca p. Piotr Pawłowski – sala nr 18

      Klasa VIII A – wychowawca p. Joanna Urbańska– sala nr 27

      Klasa VIII B – wychowawca p. Wiesława Horoszkiewicz– sala nr 19

      Klasa VIII C – wychowawca p. Katarzyna Delegacz – sala nr 2

       

      O godz. 17.00 w stołówce szkolnej odbędzie się zebranie zarządu Rady Rodziców, na który Przewodnicząca Rady Rodziców zaprasza po jednym przedstawicielu rodziców z każdej klasy.

      Z poważaniem

      Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

     • UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RECZU

     • UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RECZU

       

      W środę 1 września 2021 r. odbyła się uroczystość Rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022. Podczas uroczystości obecni byli – wraz ze swoimi wychowawcami p. Małgorzatą Piwowar i p. Dagmarą Mikułą - uczniowie klas I, którzy od dyrektora szkoły p. Macieja Gryczewskiego i wicedyrektora szkoły p. Barbary Tomicz otrzymali symboliczne znaczki pierwszoklasistów. Pierwszoklasiści, którzy rozpoczęli I etap edukacji, zostaną pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w maju 2022 r – przed Dniem Dziecka.

      W apelu wzięli również udział uczniowie klas IV, którzy w tym roku szkolnym rozpoczynają II etap edukacji. Ich nowymi wychowawcami zostali p. Małgorzata Sawczuk, p. Izabela Zwolak-Cierpiał oraz p. Grzegorz Jurkiewicz.

      W swoim przemówieniu, wygłoszonym z okazji tego wydarzenia, dyrektor przywitał wszystkich uczniów szkoły. Zwrócił uwagę również na niezwykle ważny rok dla uczniów klas VIII, którzy w tym roku szkolnym będą przystępowali do egzaminu ósmoklasisty. Dyrektor wspomniał również o tym, że w dniu 20 sierpnia obchodziliśmy 11. rocznicę śmierci Honorowego Obywatela Gminy i byłego wieloletniego dyrektora Szkoły Podstawowej w Reczu p. Adolfa Długosza, którego w grób we wrześniu zostanie odwiedzony przez reprezentację szkoły – Samorząd Uczniowski.

      Uroczystość została poprowadzona przez nową Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego – Zofię Papierską – przy udziale pocztu sztandarowego.

      Fotorelację z rozpoczęcia roku szkolnego można oglądać na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym FB.

       

      Organizatorzy

     • Pomoc dzieciom i młodzieży

     • W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022 uruchomiona została pomoc dzieciom i młodzieży przeżywającym kłopoty i trudności, spowodowane m.in. skutkami izolacji rówieśniczej podczas epidemii COVID-19.

      Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

      Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić na infolinię, gdzie profesjonalni konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania, doradzą, co można zrobić w danej sytuacji. Rozmówcy nie muszą się przedstawiać, mają zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

      Zachęcamy także do skorzystania z kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl

       

      Maciej Gryczewski - dyrektor szkoły

     • ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE

     • Zasady korzystania ze wsparcia oraz zasady realizacji zajęć określają przepisy § 10f-10n rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - dalej r.s.r.c.o., wprowadzone z dniem 29.05.2021 r. rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28.05.2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Przepisy te zostały częściowo znowelizowane przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 20.07.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Znowelizowane przepisy weszły w życie z dniem 23.07.2021 r.


      1. Zajęcia wspomagające z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego będą realizowane od 06.09.2021 r do 22.12.2021 r. wg harmonogramu podanego poniżej. Celem zajęć wspomagających jest utrwalenie wiadomości i umiejętności

      2. Zajęcia z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego będą realizowane - wg deklaracji złożonych w roku szkolnym 2020/2021 - dla uczniów klas 4-8, natomiast dla uczniów klas 7-8 również z języka niemieckiego.

      3. W związku z tym, że zajęcia wspomagające mogą być realizowane dla grup co najmniej 10 osobowych, wg liczby deklaracji zajęcia realizowane będą dla uczniów wg klas lub klas łączonych. Po aktualizacji z dnia 02 września 2021 r. - zgodnie z deklaracjami rodziców - wykaz grup przedstawia się następująco:

      a) język polski – klasy 4AC (grupa łączona), 4B, 5AB (grupa łączona), 6AB (grupa łączona), 7ABC (grupa łączona), 8A, 8B, 8C

      b) matematyka – klasy 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 6AB (grupa łączona), 7AB (grupa łączona), 7C, 8A, 8B, 8C

      c) język angielski – klasy 4A, 4B, 4C, 5AB (grupa łączona), 6AB (grupa łączona), 7ABC (grupa łączona), 8AB (grupa łączona), 8C

      d) język niemiecki – klasy 7ABC (grupa łączona), 8ABC (grupa łączona)

      4. Zajęcia realizowane będą w liczbie 6 godzin danego przedmiotu (w przypadku matematyki w klasach 5-8 razem 7 godzin) łącznie w okresie trwania projektu (+/- po 1 raz na 3 tygodnie), z wyjątkiem sytuacji, gdy w danym tygodniu (tygodniach) odbędą się 2 godziny danego przedmiotu (jest to zmiana w stosunku do informacji podanej w dniu 31 sierpnia 2021 r., wynikająca z faktu aktualizacji list i możliwości organizacyjnych szkoły)

      5. Odpłatność za zrealizowane zajęcia będzie liczona jako godziny ponadwymiarowe, kwota odpłatności dla nauczycieli (podana na spotkaniu w dniu 31 sierpnia 2021 r.) będzie realizowana z rezerwy budżetowej

      6. Dokumentowanie zajęć będzie przeprowadzane w dodatkowych (papierowych) dziennikach; w sytuacji gdy zakupione dzienniki jeszcze do szkoły nie dotrą należy sprawdzić obecność w swoich dodatkowych notatnikach (rozdanych na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 26 sierpnia 2021 r.) i następnie przenieść do dziennika papierowego. W dziennikach powinien zostać zamieszczony plan zajęć wspomagających oraz tematyka zajęć

      7. Listy uczniów stanowią załącznik do niniejszej informacji. Proszę nauczycieli realizujących zajęcia i wychowawców o przekazanie informacji uczniom i rodzicom (poprzez zapisanie w zeszycie lekcyjnym i za pośrednictwem e-dziennika) na swoich lekcjach języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego oraz przez wychowawców w miare możliwości jak najszybciej o terminach zajęć, konieczności uczestniczenia na tych zajęciach (zgodnie z deklaracjami rodziców).

      8. W związku z tym, że niektóre zajęcia muszą odbywać się w piątki na 8 lekcji oraz w niektórych terminach o godz. 7.15 – są to wyjątkowe sytuacje, gdyż nie ma innej możliwości organizacyjnej - proszę wychowawców o poinformowanie uczniów i rodziców o możliwości odwiezienia uczniów dojeżdżających z tych zajęć transportem prywatnym, z uwagi na fakt, że autobusy po 8 lekcji kursują od poniedziałku do czwartku (po zmianach godzin odwozów)

      9. W sytuacjach, w których nauczyciele realizujący zajęcia wspomagające będa mieli zajecia o godz. 7.15, wicedyrektora szkoły proszę o zorganizowanie zastępstw za ewentualne dyżury

      10. Harmonogram realizacji zajęć (na zdjęciach)


      Zajęcia wspomagające - listy uczniów
     • Zarządzenie nr 01/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Reczu

     • Zarządzenie nr 01/2021/2022

      Dyrektora Szkoły Podstawowej w Reczu

      z dnia 01 września 2021 r.

      w sprawie wprowadzenia Procedur Funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Reczu w czasie stanu epidemii.

       

       

      Na podstawie:

      art. 10 ust. 1 pkt 1 i art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910),

      wytycznych z dnia 03.08.2021 r. Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2021 r., wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) - dalej u.p.i.s.,

      zaleceń z dnia 12.08.2020 r. wydanych przez Ministra Edukacji Narodowe i Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 u.p.i.s.

      Rozporządzenia MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

       

      Rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1343).

       

      Rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

      zarządzam co następuje:

       

      &1

       

      Wprowadzam w Szkole Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego dokument pn. Procedura Funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Reczu w czasie stanu epidemii.

       

       

      &2

       

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, tj. 01 września 2021 r. i obowiązuje od dnia 01 września 2021 r.

       

     • Procedura funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Reczu w czasie epidemii (obowiązuje od 01 września 2021r.)

     • Podstawa prawna:

      art. 10 ust. 1 pkt 1 i art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910),

      wytyczne z dnia 03.08.2021 r. Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) - dalej u.p.i.s.,

      zalecenia z dnia 12.08.2020 r. wydane przez Ministra Edukacji Narodowe i Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 u.p.i.s.

      • Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

      • Rozporządzeniu MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1343)

      • Rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

      I. Przygotowanie szkoły do rozpoczęcia zajęć stacjonarnych:

      1. Szkoła zapewnia środki do dezynfekcji rąk i powierzchni przy wejściach do szkoły, w której odbywają się zajęcia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze, w sanitariatach (mydło i środki higieniczne), w pomieszczeniach szatni, stołówki szkolnej, pomieszczeniach świetlicowych, pomieszczenia do izolacji. Za dostęp do środków dezynfekcyjnych, o których mowa, w danym rejonie odpowiadają pracownicy obsługi. Za zamówienie środków, o których mowa, odpowiada kierownik gospodarczy, a za ich dystrybucję woźna.

      2. Szkoła zapewnia termometry bezdotykowe, które będą używane w razie konieczności przy wejściach do szkoły.

      3. Szkoła zapewnia – w miarę możliwości - środki ochrony osobistej dla pracowników szkoły w postaci maseczek ochronnych, rękawiczek ochronnych. Ze względów bezpieczeństwa rekomenduje się posiadanie własnych maseczek ochronnych i rękawiczek ochronnych.

      4. Szkoła rekomenduje szczepienia wszystkich członków społeczności szkolnej w zakresie ochrony przed zachorowaniem i przenoszeniem Covid-19.

      5. Szkoła – przy wejściu do budynków – zapewnia informację o obowiązku dezynfekcji rąk.

      6. Szkoła rekomenduje jak najczęstsze mycie rąk, w tym niezwłocznie po wejściu do szkoły.

      7. W pomieszczeniach wspólnych obowiązuje nakaz noszenia maseczek (rodzice są zobowiązani zaopatrzyć uczniów w maseczki ochronne).

      II. Rozkład pomieszczeń i sal dydaktycznych:

      1. Sale dydaktyczne zostają na stałe przypisane dla każdej klasy wg poniższego wykazu:

      Klasa I A – sala nr 68

      Klasa I B – sala nr 67

      Klasa II A – sala nr 65

      Klasa II B – sala nr 60

      Klasa III A - sala nr 61

      Klasa III B – sala nr 64

      Klasa IV A – sala nr 1

      Klasa IV B – sala nr 30a

      Klasa IV C – sala nr 29

      Klasa V A – sala nr 36

      Klasa V B – sala nr 37

      Klasa VI A – sala nr 28

      Klasa VI B – sala nr 41

      Klasa VII A – sala nr 42

      Klasa VII B – sala nr 22

      Klasa VII C – sala nr 18

      Klasa VIII A – sala nr 27

      Klasa VIII B – sala nr 19

      Klasa VIII C – sala nr 2.


       

      Nauczyciele, którzy w planie lekcji mają zajęcia z daną klasą, udają się do wyznaczonej sali. Po zakończeniu zajęć należy wywietrzyć klasę oraz zdezynfekować klawiaturę i używany sprzęt (odpowiada nauczyciel realizujący ostatnie zajęcia). Nauczyciele klas I-III, którzy z daną klasą maja ostatnia lekcje w danym dniu, po zakończeniu zajęć odprowadzają uczniów do szatni/świetlicy.

      Sale lekcyjne są dezynfekowane codziennie przez pracowników obsługi po zakończeniu zajęć w każdym pomieszczeniu.

      1. Zajęcia informatyki odbywają się w salach informatycznych, tj. 13 oraz 26, ewentualnie 30. Po każdych zajęciach w danej sali pracownik obsługi dezynfekuje pomieszczenie, zwłaszcza powierzchnie dotykowe, tj. klamki, ławki. Uczniowie przechodzący do danej sali na zajęcia, zachowują dystans społeczny, tj. odpowiedni odstęp ok. 1,5 m. Nauczyciel odpowiada za wietrzenie sali.

      2. Zajęcia muzyki odbywają się w studio muzycznym. Uczniowie przechodzący do danej sali na zajęcia, zachowują dystans społeczny, tj. odpowiedni odstęp ok. 1,5 m. Przed lekcją uczniowie oczekują na zajęcia przy gabinecie pedagoga. Po każdych zajęciach w studio pracownik obsługi dezynfekuje pomieszczenie, zwłaszcza powierzchnie dotykowe, tj. klamki, ławki. Nauczyciel odpowiada za wietrzenie sali.

      3. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w odpowiednio wyznaczonych miejscach wg przygotowanego przez nauczycieli wf wykazu, który należy dostarczyć dyrektorowi szkoły przed terminem rozpoczęcia zajęć (najpóźniej do 03 września 2021 r. - za terminowe przesłanie wykazu klas odpowiada przewodniczący zespołu nauczycieli wychowania fizycznego). Na zajęcia uczniowie oczekują przy wejściu na halę sportową (maksymalnie 1 grupa) oraz przy gabinecie pielęgniarki (maksymalnie 1 grupa), ewentualnie przy głównym wejściu do szkoły (maksymalnie 1 grupa) – miejsce oczekiwania na wf jest zależne od miejsca, w którym będą odbywały się zajęcia. Dostępne pomieszczenia: sala gimnastyczna (maksymalnie 1 grupa), hala sportowa (maksymalnie 2 grupy), sala fitness (maksymalnie 1 grupa), siłownia (maksymalnie 1 grupa), orlik (maksymalnie 1 grupa na danym boisku), stadion (maksymalnie 3 grupy w odpowiednich odstępach), plac zabaw (maksymalnie 1 grupa), park miejski. W miarę możliwości (warunki pogodowe, bezpieczeństwo sanitarne) należy jak najwięcej zajęć wf realizować na świeżym powietrzu. W przypadku korzystania z szatni nauczyciel bezwzględnie zobowiązany jest sprawdzić stan szatni przed i po zajęciach. Korzystając z urządzenia i sprzętu sportowego nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest do dezynfekcji użytych przedmiotu (przedmiotów).

      4. Zajęcia wychowania fizycznego w klasach I – III należy realizować wg ustalonego przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej harmonogramu we wcześniej wyznaczonych miejscach. Przygotowany harmonogram należy dostarczyć dyrektorowi szkoły przed terminem rozpoczęcia zajęć (najpóźniej do 03 września 2021 r. - za terminowe przesłanie wykazu klas odpowiada przewodniczący zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej). W miarę możliwości (warunki pogodowe, bezpieczeństwo sanitarne) należy jak najwięcej zajęć wf realizować na świeżym powietrzu. W przypadku korzystania z szatni nauczyciel bezwzględnie zobowiązany jest sprawdzić stan szatni przed i po zajęciach. Korzystając z urządzeni sprzętu sportowego nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest do dezynfekcji użytych przedmiotu (przedmiotów).

      5. Zajęcia języka obcego dodatkowego w klasach VII i VIII odbywają się w sali nr 17. Po każdych zajęciach w sali pracownik obsługi dezynfekuje pomieszczenie, zwłaszcza powierzchnie dotykowe, tj. klamki, ławki. Nauczyciel odpowiada za wietrzenie sali.

      6. Zajęcia rozwijające w klasach IV i V odbywają się wg następującego wykazu:

      Zajęcia z p. Barbarą Tomicz w sali nr 37

      Zajęcia z p. Katarzyna Hejzą – Konieczną w sali nr 21

      Zajęcia z p. Katarzyną Delegacz w sali nr 36

      Zajęcia z p. Grzegorzem Jurkiewiczem w studio

      Zajęcia z p. Andrzejem Horoszkiewiczem w sali nr 41

      Po każdych zajęciach w sali pracownik obsługi dezynfekuje pomieszczenie, zwłaszcza powierzchnie dotykowe, tj. klamki, ławki. Nauczyciel odpowiada za wietrzenie sali.

      1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze odbywają się wg następującego wykazu:

      Zajęcia z p. Barbarą Tomicz w sali nr 37

      Zajęcia z p. Katarzyną Delegacz w sali nr 36

      Zajęcia z p. Mariolą Koźmińską w sali nr 28

      Zajęcia z p. Andrzejem Horoszkiewiczem w sali nr 41

      Po każdych zajęciach w sali pracownik obsługi dezynfekuje pomieszczenie, zwłaszcza powierzchnie dotykowe, tj. klamki, ławki. Nauczyciel odpowiada za wietrzenie sali.

      1. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w sali nr 57.

      Po każdych zajęciach w sali pracownik obsługi dezynfekuje pomieszczenie, zwłaszcza powierzchnie dotykowe, tj. klamki, ławki. Nauczyciel odpowiada za wietrzenie sali.

      1. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne odbywają się w gabinecie pedagoga klas V-VIII. Po każdych zajęciach w sali pracownik obsługi dezynfekuje pomieszczenie, zwłaszcza powierzchnie dotykowe, tj. klamki, ławki, natomiast nauczyciel odpowiada za wietrzenie sali.

      2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w pomieszczeniach świetlicowych. W danym pomieszczeniu może przebywać maksymalnie 1 grupa świetlicowa. W miarę możliwości nauczyciel – opiekun świetlicy zabiera przydzieloną grupę na zajęcia na świeżym powietrzu lub w innej sali świetlicowej albo w innej sali. Za zdezynfekowanie miejsc i pomieszczeń, zwłaszcza powierzchni dotykowych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Sale świetlicowe należy wietrzyć przynajmniej 1 raz na godzinę. Za organizacje pracy świetlicy odpowiada kierownik świetlicy. Obowiązuje podział zajęć świetlicowych na grupy uczniowskie wg wykazu przygotowanego przez kierownika świetlicy.

      3. Zajęcia pozalekcyjne będą realizowane od 1 października wg wykazu przygotowanego przez nauczycieli.

      4. W salach I – III należy usunąć lub uniemożliwić dostęp do wszystkich przedmiotów, których nie można skutecznie umyć lub zdezynfekować (odpowiadają pracownicy obsługi oraz nauczyciele).

      5. W salach lekcyjnych między stolikiem nauczycielskim a ławkami uczniów pozostawia się 1 ławkę wolną.

      6. Na pierwszej lekcji godziny z wychowawcą wychowawcy zobowiązani są do ustalenia stałego miejsca dla uczniów (z zastosowaniem zasad BHP). W miarę możliwości dla 1 ucznia przydziela się 1 ławkę.

      7. Uczniowie po każdej lekcji zobowiązani są do opuszczenia sali lekcyjnej. Uczniowie mogą przebywać w klasopracowni podczas przerwy wyłącznie pod opieką nauczyciela.

      III. Wejścia do szkoły:

      1. Wejście dla klas I – III – czerwona szkoła (dwa wejścia wg wykazu: od strony szatni: I A, I B, II A, III B. Od strony świetlicy: II B, III A.

      2. Wejście dla klas IV – VIII – wejście główne

      3. Przy wejściu do szkoły każdy ma obowiązek zdezynfekować ręce oraz starać się utrzymywać dystans co najmniej 1,5 m.

      4. Wyjścia na podwórko – w klasach I – III przynajmniej 1 godzina zajęć powinna odbywać się na podwórku. Informację o tak realizowanych zajęciach należy zamieścić w e-dzienniku z adnotacją (P).

      5. W klasach IV – VIII w miarę możliwości jak najwięcej zajęć należy realizować na świeżym powietrzu. Informację o tak realizowanych zajęciach należy zamieścić w e-dzienniku z adnotacją (P).

      6. Przy każdym wejściu do budynku należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekcji rąk, zamieścić instrukcję użycia środka dezynfekującego, numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych (odpowiada kierownik gospodarczy).

      7. Wyjścia na boisko szkolne dla klas I – III odbywają przez czerwoną szkołę, dla uczniów klas IV B, V A, VI B, VII A przez wyjście przy stołówce, dla pozostałych klas przez suterenę. W czasie przerw zarówno na boisku oraz na korytarzach szkolnych uczniowie i nauczyciele dyżurujący powinni stosować maseczki ochronne, zwłaszcza jeśli przebywają w większej grupie.

      IV. Szatnie:

      1. Przy wejściu do szatni należy umieścić środek dezynfekujący, a każdy uczeń korzystający z szatni zobowiązany jest do dezynfekcji rąk.

      2. Podczas korzystania z szatni należy obowiązkowo mieć założoną maseczkę ochronną.

      3. W szatni może przebywać maksymalnie 1 grupa korzystających.

      4. Pracownik obsługujący szatnie ma obowiązek zamykać szatnie podczas lekcji.

      5. Przed wejściem do szatni należy zamieścić informacje o tym, że wstęp do szatni tylko w maseczkach ochronnych.

      6. W szatniach klas I – III może przebywać tylko 1 grupa korzystających, nie zezwala się na wchodzenie do szatni rodziców uczniów.

      7. Zabrania się przebywania w szatni osób, które w danym momencie nie korzystają z szafek lub wieszaków.

      8. Szatnie klas II B oraz III A znajdują się w sali nr 55; szatnie pozostałych klas I - III znajdują się w pomieszczeniu szatni.

      V. Toalety:

      1. Należy jak najczęściej myć ręce. Uczniowie klas I – III mogą korzystać z umywalek we własnych salach.

      2. Klasy I – III korzystają z toalet znajdujących się w budynku łącznika na parterze. Uczniowie klas z sal 36,37,41,42 korzystają z toalet znajdujących się na piętrze budynku łącznika. Uczniowie klas z sal 1, 2, 18, 19, 30a korzystają z toalet znajdujących się na parterze byłego gimnazjum. Uczniowie klas z sal 22, 27, 28, 29 korzystają z toalet znajdujących się na piętrze byłego gimnazjum.

      3. W toalecie może przebywać jednocześnie maksymalnie 3 uczniów.

      4. Po skorzystaniu z toalety należy bezwzględnie umyć ręce.

      VI. Woda pitna:

      1. Rekomenduje się posiadanie własnej wody do picia.

      2. Nie należy pożyczać lub udostępniać swojego źródła wody innym osobom.

      3. Zabronione jest korzystanie z automatu z żywnością.

      4. Do odwołania zawiesza się działalność Spółdzielni Uczniowskiej, zwłaszcza w zakresie sprzedaży żywności i napojów.

      VII. Stołówka szkolna i kuchnia:

      1. Stołówka szkolna funkcjonuje od 13 września 2021 r.

      2. Kuchnia nie wydaje posiłków na wynos.

      3. Uczniowie mogą korzystać z obiadów wyłącznie w pomieszczeniu stołówki szkolnej wg wykazu podanego na tablicy ogłoszeń (wykaz zostanie przedstawiony w dniu 10 września 2021 r.). Uczniów klas I-III udających się na obiad odprowadza nauczyciel – opiekun świetlicy.

      4. Nauczyciele i pracownicy szkoły mogą korzystać z obiadów wyłącznie w pomieszczeniu stołówki szkolnej.

      5. Nauczyciele i pracownicy szkoły mogą korzystać ze stołówki w każdym czasie z wyłączeniem przerw międzylekcyjnych.

      6. Przy wejściu na stołówkę należy bezwzględnie zdezynfekować ręce.

      7. Pracownicy kuchni wydają posiłek z pomieszczenia kuchni wraz ze sztućcami i napojem.

      8. Przy stoliku może przebywać jednocześnie nie więcej niż dwóch korzystających.

      9. Po każdym użyciu stolika pracownik kuchni ma obowiązek zdezynfekować stolik.

      10. Oczekując na wydanie obiadu należy zachować dystans minimum 1,5 m od drugiej osoby.

      11. Stołówkę szkolną należy wietrzyć co najmniej jeden raz na godzinę.

      12. Szef kuchni odpowiada za wprowadzenie do regulaminów stołówki zapisów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa w czasie epidemii.

      VIII. Świetlica:

      1. W danym pomieszczeniu świetlicowym może jednocześnie przebywać 1 grupa uczniów. Nauczyciele w miarę możliwości spędzają czas z uczniami przebywającymi na świetlicy na podwórku lub w innej sali. Jeśli nauczyciel – opiekun świetlicy korzysta z innego pomieszczenia odpowiada za jego dezynfekcję i wietrzenie.

      2. Pomieszczenia świetlicy należy wietrzyć co najmniej 1 raz na godzinę.

      3. W pomieszczeniach świetlicy należy unikać zajęć świetlicowych, które mają charakter gier lub zabaw kontaktowych.

      4. Za organizacje pracę świetlicy oraz przywozów i odwozów odpowiada kierownik świetlicy w porozumieniu z wicedyrektorem szkoły.

      5. Kierownik świetlicy odpowiada za wprowadzenie do regulaminów świetlicy zapisów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa w czasie epidemii.

      IX. Biblioteka:

      1. Przed wejściem do biblioteki należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.

      2. Obowiązują dwa dni kwarantanny na wypożyczone książki.

      3. W bibliotece jednocześnie może przebywać maksymalnie jedna grupa uczniów (1 klasa lub w przypadku grupy międzyklasowej 12 uczniów).

      4. Po każdej grupie/klasie nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do zdezynfekowania pomieszczeń i ich przewietrzenia.

      5. Za organizację pracy biblioteki odpowiada nauczyciel bibliotekarz.

      6. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do udostępnienia uczniom lub nauczycielom korzystającym z biblioteki alternatywnych możliwości korzystania z księgozbioru biblioteki (np. poprzez udostępnienie audiobooków), w tym z wykorzystaniem informacji w systemie e-biblio.

      7. Podręczniki zostaną wydane uczniom wg oddzielnego harmonogramu. Wychowawca przygotowuje komplet podręczników i pobiera go z biblioteki najpóźniej do 01 września 2021 r. Podręczniki dla poszczególnych klas przygotowuje nauczyciel bibliotekarz. Uczniowie otrzymują komplet podręczników do 03 września 2021 r.

      8. Nauczyciel bibliotekarz odpowiada za wprowadzenie do regulaminów biblioteki zapisów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa w czasie epidemii.

      X. Pokój nauczycielski:

      1. W pokoju nauczycielskim przebywają nauczyciele, którzy oczekują na zajęcia i nie mają w planie dyżurów.

      2. Należy zachowywać dystans co najmniej 1,5 m.

      3. Przed wejściem do pokoju nauczycielskiego należy zdezynfekować ręce.

      4. Informacje na tablicach ogłoszeń w pokoju nauczycielskim należy wywieszać zalaminowane lub w koszulkach.

      XI. Gabinety pedagogów, logopedy, sekretariat, ksero:

      1. Przed wejściem do w/w pomieszczeń należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.

      2. W w/w pomieszczeniach jednocześnie mogą przebywać maksymalnie 3 osoby (oprócz pracowników), zachowując dystans społeczny. W sekretariacie jednocześnie (oprócz osób pracujących) mogą przebywać maksymalnie 3 osoby, zachowując dystans społeczny.

      3. Sekretariat nie kseruje innych dokumentów niż te, które związane są z pracą sekretariatu.

      4. W przypadku konieczności skorzystania z komputerów należy skorzystać ze sprzętu znajdującego się w sali nr 30.

      5. Po każdych wizytach w gabinetach pedagoga, logopedy, ksero pracownik/nauczyciel zobowiązany jest do zdezynfekowania powierzchni dotykowych i przewietrzenia pomieszczenia.

      6. Chęć skorzystania z pomieszczenia ksero należy zgłosić w sekretariacie, odnotować w specjalnym zeszycie, a po użyciu sprzętu ksero należy go zdezynfekować – odpowiada pracownik korzystający. Kartki do ksero należy przygotować we własnym zakresie.

      7. Przygotowując prace sprawdzające (karty pracy, sprawdziany, kartkówki, itp.) w miarę możliwości należy korzystać ze sprzętu multimedialnego znajdującego się w przydzielonych do klas salach dydaktycznych (komputer, projektor multimedialny).

      XII. Pomieszczenia do izolowania osób w przypadku zauważenia objawów chorobowych:

      1. W przypadku zauważenia objawów chorobowych uczeń, nauczyciel, pracownik szkoły obowiązkowo jest izolowany w następujących pomieszczeniach: sala nr 40, gabinet pielęgniarki.

      2. W/w pomieszczenia są zaopatrzone w środki dezynfekujące.

      3. W przypadku odizolowania ucznia wychowawca klasy lub osoba, która zauważyła objawy chorobowe zobowiązana jest do poinformowania dyrektora/wicedyrektora szkoły oraz poinformowania rodziców o zaistniałej sytuacji.

      4. Rodzice ucznia są zobowiązani do niezwłocznego odebrania telefonu ze szkoły i postępowania wg ustalonych instrukcji.

      XIII. Komunikacja z rodzicami:

      1. Rodzice zobowiązani są do podania swoich aktualnych numerów telefonów i niezwłocznego odebrania telefonu ze szkoły. Jednocześnie rodzice zobowiązani są do codziennego logowania się do systemu e-dziennika oraz odbierania komunikatów ze szkoły, wysłanych za pośrednictwem e-dziennika.

      2. Za uzyskanie kontaktu do rodziców lub uaktualnienia nr telefonu odpowiadają wychowawcy klas, którzy podane przez rodziców nr telefonów niezwłocznie wpisują w system e-dziennika.

      3. W szkole obowiązują 3 podstawowe sposoby kontaktu – telefoniczny, e-dziennik, informacja przesyłana za pośrednictwem poczty.

      XIV. Postępowanie z odpadami jednorazowymi:

      1. Jednorazowe maseczki i rękawiczki należy wyrzucać do odpowiednich pojemników znajdujących się na korytarzach szkolnych, zgodnie z wytycznymi GIS.

      2. Za ich utylizowanie po każdym dniu pracy odpowiadają pracownicy obsługi.

      XV. Zasady wstępu do szkoły osób trzecich, uczniów i pracowników szkoły, którzy mają objawy chorobowe oraz procedura postępowania w takich sytuacjach:

      1. Na teren szkoły może wejść tylko jeden rodzic ucznia klasy I. Rodzic o którym mowa może wejść do szkoły wyłącznie w maseczce ochronnej, powinien zdezynfekować ręce lub mieć założone rękawiczki.

      2. Rodzic klasy I odprowadzający ucznia klasy I do szkoły nie może wejść do pomieszczeń szatni, sal dydaktycznych, świetlicy. Należy zachowywać dystans od drugiej osoby minimum 1,5 m.

      3. Rodzice uczniów klas I mogą przebywać w korytarzu przy wejściu do szkoły w liczbie maksymalnie trzech osób jednocześnie.

      4. Rodzice uczniów klas II – VIII mogą odprowadzać uczniów do szkoły, ale nie dopuszcza się możliwości wejścia do budynku szkoły (z wyłączeniem sytuacji, gdy uczeń ma objawy chorobowe, a rodzic po kontakcie ze szkołą odbiera ucznia).

      5. Osoby trzecie – po wcześniejszym umówieniu telefonicznym - wchodząc do szkoły (wyłącznie główne wejście) zobowiązani są do dezynfekcji rąk, podania celu spotkania i osoby, do której się udają, zmierzenia temperatury. Po w/w czynnościach udają się bezpośrednio do wyznaczonego pomieszczenia. Osoby, o których mowa zobowiązane są do posiadania maseczki ochronnej i rękawiczek jednorazowych. Punkt 5 nie dotyczy przedstawicieli Poczty Polskiej SA, przedstawicieli organu prowadzącego szkolę, przedstawicieli organu nadzoru pedagogicznego, którzy mogą wejść na teren szkoły zgodnie z wytycznymi GIS.

      6. Pracownicy szkoły, którzy mają objawy chorobowe powinni zgłosić daną sytuację dyrektorowi szkoły. Niezwłocznie skontaktować się z lekarzem i uzyskać teleporadę medyczną, a w razie nasilenia się objawów chorobowych skontaktować się z nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

      7. Pracownicy szkoły, których domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej nie powinni przychodzić do pracy i są zobowiązani zgłosić tą sytuację dyrektorowi szkoły w celu uzyskania informacji co do alternatywnych warunków pracy.

      8. Uczniowie, którzy mają objawy chorobowe górnych dróg oddechowych nie powinni być wysyłani przez rodziców do szkoły. Zaległości w nauce należy realizować zgodnie ze statutem szkoły.

      9. Pracownik powinien niezwłocznie zgłosić dyrektorowi wystąpienie objawów koronawirusa u siebie, zaprzestać wykonywania pracy oraz uzyskać teleporadę medyczną. W przypadku ucznia zgłoszenia powinien dokonać pracownik, który zauważył objawy chorobowe u ucznia.

      10. Osoba z podejrzeniem zakażenia powinna zostać odseparowana w wyznaczonym obszarze lub pomieszczeniu. Za zgodą pracownika lub rodzica ucznia można dokonać pomiaru temperatury ciała.

      11. W przypadku ucznia należy mu zapewnić opiekę osoby stosującej środki ochrony osobistej oraz wezwać rodzica do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.

      12. Należy zawiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować jej zalecenia oraz ogólne zalecenia GIS lub Ministra Zdrowia. W miarę możliwości należy sporządzić listę osób, które miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie.

      13. Należy ustalić z organem prowadzącym i z SANEPID-em potrzebę ewentualnego zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkole i jego zakresu.

      14. Należy dokładnie posprzątać i zdezynfekować obszar, na którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

      XVI. Dyżury nauczycielskie:

      1. Nauczyciele pełnią dyżur zgodnie z harmonogramem w miejscu do tego wyznaczonym i zgodnie z Regulaminem dyżurów nauczycielskich.

      2. Dodatkowo każdy nauczyciel pełniący dyżur powinien zachowywać dystans co najmniej 1,5 m od innych osób, powinien mieć założoną maseczkę ochronną.

      XVII. Organizacja nauki uczniów i pracy nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych:

      1. Uczniowie przebywają głównie w salach na stałe przydzielonych do danej klasy.

      2. Nauczyciele klas I-III tak organizują pracę na lekcjach, aby podczas przerw na danym poziomie na korytarzu przebywali tylko uczniowie jednej klasy.

      3. Do szkoły mogą przychodzić tylko uczniowie, którzy nie mają objawów chorobowych.

      4. Rekomenduje się korzystanie z komunikacji prywatnej, komunikacji pieszej lub roweru (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa).

      5. Podczas przerw uczniowie mogą opuścić salę, wyjść na boisko szkolne zachowując dystans społeczny oraz zakładając maseczkę ochronną, zwłaszcza w sytuacji, gdy przebywają w większej grupie.

      6. Każdy członek społeczności szkolnej powinien zachowywać dystans od drugiej osoby min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe stosować środki ochrony osobistej.

      7. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek stosować się do ogólnych zasad higieny i bezpieczeństwa społecznego.

      8. W celu monitorowania pracy każdy pracownik obsługi jest zobowiązany do codziennego wypełniania karty pracy i pod koniec tygodnia dostarczenia jej do sekretariatu. Należy obowiązkowo wypełniać kartę ewidencji pracy niezwłocznie po przyjściu do pracy i nie wcześniej niż 15 minut przed końcem pracy.

      9. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni nie powinni opuszczać miejsca pracy w godzinach pracy (np. okienka, przerwy) a każde służbowe i prywatne wyjście są zobowiązani deklarować w odpowiednio przygotowanych zeszytach wyjść dostępnych w sekretariacie.

      10. Przebywając w sekretariacie należy używać maseczek ochronnych i rękawiczek lub dezynfekować ręce.

      11. Należy dbać o bezpieczeństwo sanitarne swojego miejsca pracy.

      12. Pracownicy obsługi są zobowiązani do wietrzenia korytarzy i części wspólnych w czasie zajęć lekcyjnych.


       

      Opracowanie

      Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

     • ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSU SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022

     •  

      PRZYWOZY: PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEK

       

      AUTOBUSY O WYZNACZONYCH GODZINACH BĘDĄ ODJEŻDŻAŁY Z MIEJSCOWOŚCI:

      7.00 – JAROSTOWO

      7.05 – PAMIĘCIN

      7.10 – ŻELISZEWO

      7.15 – RAJSKO

      7.15 – ul. LEŚNA

       

      7.30 – POMIEŃ

      7.35 – TRZEBIŃ

       

      6.45 – SULIBÓRZ

      6.50 – SULIBOREK

      6.55 – RYBAKI

      6.58 – SULIBOREK ferma

      7.00 – SŁUTOWO

      7.05 – WIELGOSZCZ

      7.07 – STACJA PKP

       

      7.20 – LUBIENIÓW (+ Rybnica i Lestnica)

      7.25 – GRABOWIEC

       

      7.05 – SOKOLINIEC – koło kościoła

      7.08 – SOKOLINIEC – koło bloków

       

      7.12 – SICKO

       

      7.40 – NĘTKOWO

       

       

      ODWOZY W PONIEDZIAŁKI, WTORKI, ŚRODY, CZWARTKI

       

      AUTOBUSY O WYZNACZONYCH GODZINACH BĘDĄ ODJEŻDŻAŁY DO NASTEPUJĄCYCH MIEJSCOWOŚCI:

      12.45 – SICKO, SOKOLINIEC, RYBAKI, SULIBOREK, SULIBÓRZ, SULIBOREK ferma, SŁUTOWO, WIELGOSZCZ

      12.45 – NĘTKOWO, GRABOWIEC, LUBIENIÓW

      13.40 – RAJSKO, ŻELISZEWO, PAMIĘCIN, JAROSTOWO

      13.40 – TRZEBIŃ, POMIEŃ

      13.40 – SICKO, SOKOLINIEC, RYBAKI, SULIBOREK ferma, SŁUTOWO, WIELGOSZCZ

      14.30 – TRZEBIŃ, POMIEŃ

      14.30 – NĘTKOWO, GRABOWIEC, LUBIENIÓW

      14.30 – SICKO, SOKOLINIEC, RYBAKI, SULIBOREK, SULIBÓRZ, SULIBOREK ferma, SŁUTOWO, WIELGOSZCZ

      15.20 – RAJSKO, ŻELISZEWO, PAMIĘCIN, JAROSTOWO, TRZEBIŃ, POMIEŃ

      15.20 – SICKO, SOKOLINIEC, RYBAKI, SULIBOREK, SULIBÓRZ, SULIBOREK ferma, SŁUTOWO, WIELGOSZCZ

      15.20 - NĘTKOWO, GRABOWIEC, LUBIENIÓW, LESTNICA, RYBNICA

       

      ODWOZY W PIĄTKI

       

      AUTOBUSY O WYZNACZONYCH GODZINACH BĘDĄ ODJEŻDŻAŁY DO NASTEPUJĄCYCH MIEJSCOWOŚCI:

      12.45 – SICKO, SOKOLINIEC, RYBAKI, SULIBOREK, SULIBÓRZ, SULIBOREK ferma, SŁUTOWO, WIELGOSZCZ

      12.45 – NĘTKOWO, GRABOWIEC, LUBIENIÓW

      12.40 – TRZEBIŃ, POMIEŃ

      13.40 – RAJSKO, ŻELISZEWO, PAMIĘCIN, JAROSTOWO

      13.40 – TRZEBIŃ, POMIEŃ

      13.40 – SICKO, SOKOLINIEC, RYBAKI, SULIBOREK ferma, SŁUTOWO, WIELGOSZCZ

      14.30 – TRZEBIŃ, POMIEŃ

      14.30 - NĘTKOWO, GRABOWIEC, LUBIENIÓW, LESTNICA, RYBNICA

      14.40 – SICKO, SOKOLINIEC, RYBAKI, SULIBOREK, SULIBÓRZ, SULIBOREK ferma, SŁUTOWO, WIELGOSZCZ

      14.50 - PAMIĘCIN, ŻELISZEWO, JAROSTOWO

     • ORGANIZACJA SZCZEPIEŃ DLA UCZNIÓW W WIEKU 12 – 18 LAT W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RECZU

     • ORGANIZACJA SZCZEPIEŃ DLA UCZNIÓW W WIEKU 12 – 18 LAT

      W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RECZU

       

      Szanowni Państwo Rodzice, Drodzy Uczniowie!

       

      Od 01 września 2021 r. Szkoła Podstawowa w Reczu rozpoczyna kampanię informacyjną w sprawie szczepień uczniów w wieku 12 – 18 lat.

       

      19 czerwca 2021 r. na szkolnym facebooku został opublikowany film w ramach kampanii zachęcającej do szczepień przeciw koronawirusowi.

       

      Poniżej przedstawiamy harmonogram działań szkoły w sprawie organizacji szczepień:

       

      01 września 2021 r. - spotkanie informacyjne dyrektora z wychowawcami klas VI-VIII

       

      01 września 2021 r. - opublikowanie informacji dotyczącej szczepień na stronach internetowych szkoły, szkolnym FB, przesłanie informacji na konta rodziców w systemie e-dziennika

       

      02 września 2021 r. - godzina z wychowawcą – informacje dla uczniów, rozdanie deklaracji na szczepienia

       

      02 września 2021 r. - godz. 15.30 (platforma Teams) – spotkanie wychowawców klas VI-VIII z rodzicami – informacje dla rodziców

       

      do 09 września 2021 r. - zebranie deklaracji od rodziców (za pośrednictwem uczniów na godzinach z wychowawcą)

       

      do 10 września 2021 r. - przekazanie informacji o liczbie uczniów deklarujących udział w szczepieniu

       

      13-17 września 2021 r. - szczepienia (termin i miejsce zostanie podane do dnia 13 września 2021 r. za pośrednictwem strony internetowej szkoły oraz szkolnego FB, a także podane na konta rodziców w systemie e-dziennika

       

      Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

       

       

      Maciej Gryczewski – dyrektor szkoły

      List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców w sprawiewykonywania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów wwieku od 12 do 15 roku życia

       

     • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 – ŚRODA, 1 WRZEŚNIA

     • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 – ŚRODA, 1 WRZEŚNIA
       

      Organizacja pracy w dniu 1 września 2021 r.:

      7.00 – 7.50 – przywozy uczniów do szkoły wg harmonogramu

      8.00 – 9.00 – msza święta w kościele parafialnym w Reczu

      9.00uczniowie kl. Ia, Ib, IVa, IVb, IVc – spotkanie z wychowawcami i dyrekcją szkoły w hali sportowej. Każdemu uczniowi klasy pierwszej może towarzyszyć jeden rodzic.

      9.00 – 10.15 – uczniowie pozostałych klas – spotkania z wychowawcami w salach:

      IIa – sala 65

      IIb – sala 60

      IIIa – sala 61

      IIIb – sala 64

      Va – sala 36

      Vb – sala 37

      VIa – sala 28

      VIb – sala 41

      VIIa – sala 42

      VIIb – sala 22

      VIIc – sala 18

      VIIIa – sala 27

      VIIIb – sala 19

      VIIIc – sala 2

      10.15 – 10.35 – odwozy uczniów wg harmonogramu


       


       

      Przywozy uczniów do szkoły dnia 1 września 2021 r.


       

      AUTOBUS O WYZNACZONYCH GODZINACH BĘDZIE W MIEJSCOWOŚCIACH:

      7.00 – JAROSTOWO

      7.05 – PAMIĘCIN

      7.10 – ŻELISZEWO

      7.15 – RAJSKO

      7.15 – ul. LEŚNA

      7.30 – POMIEŃ

      7.35 – TRZEBIŃ

      6.45 – SULIBÓRZ

      6.50 – SULIBOREK

      6.55 – RYBAKI

      6.58 – SULIBOREK FERMA

      7.00 – SŁUTOWO

      7.03 – WIELGOSZCZ

      7.05 - STACJA PKP

      7.20 – LUBIENIÓW

      7.25 – GRABOWIEC

      7.05 – SOKOLINIEC – koło kościoła

      7.08 – SOKOLINIEC – koło bloków

      7.12 – SICKO

      7.25 – NĘTKOWO

       

       

      Odwozy uczniów do domu dnia 1 września 2021 r.


       

      AUTOBUSY O WYZNACZONYCH GODZINACH BĘDĄ ODJEŻDŻAŁY Z RECZA W NASTĘPUJĄCYCH KIERUNKACH:

      10.15 – Sicko, Sokoliniec

      10.15 – Nętkowo

      10.15 – Trzebiń, Pomień

      10.35 – Słutowo, Wielgoszcz, Suliborek Ferma, Rybaki, Suliborek,

      Sulibórz

      10.35 – Grabowiec, Rybnica, Lubieniów, Lestnica

      10.35 – ul. Leśna, Żeliszewo, Pamięcin, Jarostowo
       

      Przypominamy o obowiązku przestrzegania zasad sanitarno-epidemiologicznych!

       

      Dyrekcja szkoły