• Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

   • ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

    1. Ramowy kalendarz roku szkolnego:

    Data

    Wydarzenie

     

    01.09.2021

    Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

    07.09.2021

    Zebranie rady pedagogicznej – zebranie plenarne

    09.09.2021

    Narodowe Czytanie „Moralność Pani Dulskiej”

    16.09.2021

    Zebranie z rodzicami

    21.09.2021

    Zebranie zespołów nauczycielskich

    28.09.2021

    Zebranie rady pedagogicznej – zebranie planarne

    01.10.2021

    Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

    14.10.2021

    Dzień Edukacji Narodowej

    15.10.2021

    Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

    21.10.2021

    Stały dyżur nauczycieli

    26.10.2021

    Zebranie zespołów nauczycielskich

    29.10.2021

    Wystawienie ocen śródsememstralnych

    02.11.2021

    Zebranie rady pedagogicznej – podsumowanie I części I półrocza

    04.11.2021

    Apel podsumowujący I część I półrocza

    10.11.2021

    Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości

    11.11.2021

    Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości

    12.11.2021

    Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych

    18.11.2021

    Zebranie z rodzicami

    06.12.2021

    Mikołajki

    10.12.2021

    Kiermasz świąteczny

    16.12.2021

    Stały dyżur nauczycieli

    17.12.2021

    Wystawienie zagrożeń

    20.12.2021

    Poinformowanie rodziców o zagrożeniach

    22.12.2021

    Wigilie klasowe

    22.12.2021

    Wieczór kolęd i wigilijne spotkanie pracowników szkoły

    23.12.2021 – 02.01.2022

    Zimowa przerwa świąteczno-noworoczna

    07.01.2022

    Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych

    09.01.2022

    Finał WOŚP

    11.01.2022

    XVI Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek

    18.01.2022

    Zebranie zespołów nauczycielskich

    21.01.2022

    Wystawienie ocen śródrocznych

    25.01.2022

    Zebranie rady pedagogicznej – zebranie klasyfikacyjne

    27.01.2022

    Apel podsumowujący II część I półrocza

    31.01.2022 – 11.02.2022

    Ferie zimowe

    17.02.2022

    Zebranie z rodzicami

    21.03.2022

    Dzień wiosny i Szkolny dzień Matematyki

    29.03.2022

    Zebranie zespołów nauczycielskich

    31.03.2022

    Stały dyżur nauczycieli

    01.04.2022

    Kiermasz świąteczny

    01.04.2021

    Wystawienie ocen śródsememstralnych

    05.04.2022

    Zebranie rady pedagogicznej – podsumowanie I części II półrocza

    07.04.2022

    77. rocznica polskości na ziemiach zachodnich

    13.04.2022

    Apel podsumowujący I część II półrocza

    14.04.2022 – 19.04.2022

    Wiosenna przerwa świąteczna

    21.04.2022

    Zebranie z rodzicami

    28.04.2022

    Apel z okazji świąt majowych

    02.05.2022

    Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych

    06.05.2022

    Rajd rowerowy z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

    10.05.2022

    Dzień Patrona Szkoły i Honorowego Obywatela Gminy

    17.05.2022

    Zebranie rady pedagogicznej – rada szkoleniowa przed egzaminem ósmoklasisty

    20.05.2022

    Wystawienie zagrożeń

    23.05.2022

    Poinformowanie rodziców o zagrożeniach

    24.05.2022 – 26.05.2022

    Egzamin ósmoklasisty; dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych dla klas I-VII

    31.05.2022

    Pasowanie pierwszoklasistów

    01.06.2022

    Dzień Dziecka; dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych; Festyn z okazji Dnia Dziecka

    02.06.2022

    Turniej Hołuba

    03.06.2022

    Stały dyżur nauczycieli

    14.06.2022

    Zebranie zespołów nauczycielskich

    15.06.2022

    Wystawienie ocen rocznych

    15.06.2022

    Apel podsumowujący II część II półrocza

    17.06.2022

    Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych

    20.06.2022

    Zebranie rady pedagogicznej – zebranie klasyfikacyjne

    23.06.2022

    Pożegnanie Absolwentów

    24.06.2022

    Uroczyste zakończenie roku szkolnego

    28.06.2022

    Zebranie rady pedagogicznej – podsumowanie II półrocza

    01.07.2022

    Złożenie dokumentacji szkolnej

    30.08.2022

    Zebranie rady pedagogicznej – zebranie plenarne


     

    1. Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

    12.11.2021 – piątek po Narodowym Święcie Niepodległości

    07.01.2022 – piątek po Święcie Trzech Króli

    02.05.2022 – poniedziałek – Dzień Flagi

    24-26.05.2022 – egzamin ósmoklasisty

    01.06.2022 – Dzień Dziecka

    17.06.2022 – piątek po Bożym Ciele
     

    1. Zebrania z rodzicami (zawsze czwartek):

    16.09.2021

    18.11.2021

    17.02.2022

    21.04.2022

    Zebrania dla klas I-III – godz. 15.30

    Zebrania dla klas IV-VI – godz. 16.15

    Zebrania dla klas VII-VIII – godz. 17.00
     

    1. Stały dyżur nauczycieli (zawsze czwartek):

    21.10.2021 – godz. 15.30-16.30

    16.12.2021 – godz. 15.30-16.30

    31.03.2022 – godz. 15.30-16.30

    03.06.2022 – godz. 15.30-16.30

     

    1. Zebrania rady pedagogicznej (wtorek):

    07.09.2021

    28.09.2021

    02.11.2021

    25.01.2022

    05.04.2022

    17.05.2022

    20.06.2022 (poniedziałek)

    28.06.2022

    30.08.2022
     

    1. Zebrania zespołów nauczycielskich (wtorek):

    21.09.2021 – godz. 15.30

    26.10.2021 – godz. 15.30

    18.01.2022 – godz. 15.30

    29.03.2022 – godz. 15.30

    14.06.2022 – godz. 15.30

     

    1. Harmonogram zakończenia semestrów:

    Do 29.10.2021 – wystawienie ocen śródsemestralnych

    Do 17.12.2021 – wystawienie zagrożeń

    20.12.2021 – poinformowanie rodziców uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi i/lub naganną ocena zachowania

    Do 21.01.2022 – wystawienie ocen śródrocznych

    Do 01.04.2022 – wystawienie ocen śródsememstralnych

    Do 20.05.2022 – wystawienie zagrożeń

    23.05.2022 - poinformowanie rodziców uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi i/lub naganną ocena zachowania

    Do 15.06.2022 – wystawienie ocen końcowo rocznych

     

    1. Czas trwania semestrów:

    I półrocze trwa od 01.09.2021 do 21.01.2022 (90 dni)

    II półrocze trwa od 24.01.2022 do 24.06.2022 (87 dni)

     

    1. Apele okolicznościowe:

    01.09.2021 – rozpoczęcie roku szkolnego

    04.11.2021 – podsumowanie I części I półrocza

    10.11.2021 – Narodowe Święto Niepodległości

    27.01.2022 – podsumowanie II części I półrocza

    13.04.2022 – podsumowanie I części II półrocza

    29.04.2022 – święta majowe

    31.05.2022 – Pasowanie pierwszoklasistów

    15.06.2022 – podsumowanie II części II półrocza

    23.06.2022 –Pożegnanie Absolwentów

    24.06.2022 – zakończenie roku szkolnego