• U w a g a !

     Cena obiadów za wrzesień 2021r.:

     dla uczniów - 70,00 zł

     Termin płatności do: 20.09.2020 r.

      

     Gmina Recz Szkoła Podstawowa im. St. Czarnieckiego

     ul. Ratuszowa 29

     73-210 Recz

     Nr konta 90 8359 0005 0041 4940 2002 0001