• OSOBY WCHODZĄCE W SKŁAD SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ

     

    Funkcjonującej w Szkole Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu

    Prezes:

    Magdalena Dziubczyńska VIc

     

    Skarbnik:

    Maja Dziadak VIc

     

    Rada nadzorcza:

    Małgorzata Krakowiak VIIIc

    Adrianna Grotkowska VIIIc

     

    Protokolant:

    Oliwia Zielińska Vb

     

    Członkowie:

    Dominika Nareska VIc

    Kornelia Bożacka VIc

    Joanna Zań Vb

    Julia Emilianowicz VIc

    Zofia Gryczewska VIc

    Patrycja Kłoda VIc

    Zuzanna Wyroślak VIc

    Amelia Rozbiegalska VIc

    Aleksandra Kliman Vb

    Hanna Szczepaniak Vb

     

    Opiekunowie Spółdzielni: Joanna Bednarczyk.

    STATUT SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ